På en TED-föreläsning som nu flitigt cirkulerar på LinkedIn uttrycks följande: “There is no more B2B or B2C. It´s H2H: Human to Human.” Kan det sägas bättre än så? Allt handlar till sist om ett möte mellan människor, vare sig det är en affärskontakt, en ledningsgrupp, en inspektion av Arbetsmiljöverket, en intervju inför rekrytering, en uppsägning eller något du vill få utfört. Vad är det vi som företag kommnicerar? Är det respekt, medmänsklighet och stolt arbetsglädje? Eller smiter vi undan kommunikationen för att det är lite obehagligt att ge tråkiga besked eller att sätta tydliga gränser?

Många tror att det empatiska ledarskapet är flummigt, känslosamt och ett sentimentalt daltande. Det är raka motsatsen till det! Att möta andra människor utifrån medkänsla handlar om att kunna ställa dig i den andra personens skor. Hur är det egentligen att arbeta här? Hur är det att söka jobb eller att vara kund hos oss? Hur bemöts den som ringer till oss? Det handlar om att vara TYDLIG med dina förväntningar på varje enskild person och att lära känna dina egna begränsningar som ledare.  Och det handlar om att verkligen på allvar SE andra människor, LYSSNA och försöka FÖRSTÅ vad det är som motiverar eller hindrar varje person från att lyckas. Utan att själv bli hotad, nervös, irriterad eller arg. Om du själv kan utstråla lugn och harmoni är det detta du sprider omkring dig. Du blir rak och tydlig, utan att peka med hela handen, utan att gå i reaktion och utan att tappa din energi.

Hur ska dina medarbetare kunna utvecklas och känna sig duktiga, om du inte berättar för dem att de är på rätt väg? Hur ska de kunna använda sin fulla potential, om du inte ger dem förutsättningarna? Eller berättar för dem att de hamnat på fel plats, så att de får möjlighet att lyckas någon annanstans? Är du medveten om vad som styr dina beslut? Handen på hjärtat, har det någon gång hänt att du velat hämnas och trycka till lite extra i ett personalärende? Och sedan sagt till dig själv att det handlar om att göra ett statement, för att de andra anställda inte ska göra likadant. Glöm det, det handlade enbart om dig själv och din egen sårade stolthet. Om offentliga avrättningar hade fungerat hade det inte skett några mord i Texas. Och det gör det ju ändå…

Precis som våld föder våld och smärta föder smärta, smittar även glädje och omtänksamhet. Om du är omtänksam mot din omgivning, bemöts du på samma sätt tillbaka. Kunder och medarbetare som blivit medmänskligt bemötta är lojala och stöttar dig sedan även i motgången. Ett enkelt sätt att börja är att bestämma dig för att le idag mot dem du möter. Le medan du talar i telefonen. Le mot damen i kassan på ICA. Le inkännande mot dem du tidigare bara passerat. Leendena du får tillbaka kommer att värma dig.

Stålmännen på bilden var en levande konstinstallation på flygplatsen i Bilbao. Den fick oss alla på flygplatsen att le, och jag ler fortfarande när jag ser bilden och tänker på den glädje männen spred omkring sig. Vilka minnen får dig att le? Och som du därmed sprider vidare…

Mest lästa
Blogg

Prenumerera på våra blogginlägg och håll dig uppdaterad!

Vi åtar oss att skydda din integritet på hemsidan