Junibostäder AB

Fastighetsbolag med fokus på fastigheter med ett socialt innehåll.

Information

När Grothbolagen förvärvar företag skiljer vi ofta ut fastigheten och lägger i eget bolag. Det nuvarande fastighetsbeståndet består därför av allt ifrån träningsboenden, dagcentraler och vårdhem till industrifastigheter. De speglar därför väl vår kompetens inom våra övriga verksamhetsområden.

Junibostäder är ett fastighetsbolag med fokus på fastigheter med ett socialt innehåll. Beståndet sträcker sig hela vägen från LSS och träningsboenden till rena vårdhem med högspecialiserad vård och omsorg. 

Via bra samarbete med såväl kommunala som privata aktörer hjälper man personer som har svårt att få plats på den traditionella bostadsmarknaden till ett fullvärdigt och bra boende. Bolaget samägs 50/50 med Jonas Olsson (Sork Industries AB).

När det var dags för dem som vara klara med sin psykiatriska rehabilitering hos oss att flytta till egen lägenhet hemma, blev steget ofta för stort för dem. Vi köpte då hyreshus och utvecklade ett mellansteg i deras hemkommuner som vi kallade för BAS-hus (Boende – Aktiviteter – Stöd). Det blev en succé. Idag finns liknande verksamheter i de flesta större kommuner.