Österlens Entreprenad
& Transport AB

Heltäckande aktör inom transporter & entreprenadarbete

Information

Österlens Entreprenad & Transport arbetar med markanläggning, grönyteskötsel och specialtransporter i sydöstra Skåne. Kombinationen av erfarna medarbetare, en hög servicegrad, en bred maskinpark och en egen grusterminal har lagt grunden tilll en framgångsrik verksamhet. 

Kunderna är kommuner, byggföretag, fastighetsbolag och andra större markentreprenörer.

"År 1929 spreds en turistbroschyr om sydöstra Skåne med titeln ”Till Österlen vill jag fara”. Innan dess hade ingen i Tomelilla använt det begreppet. Tack vare det kan vi med stor stolthet säga att vi jobbar i hjärtat av Österlen."