visionen = ledstjärnan

Att skapa en bärande vision görs inte på en dag. Och inte heller på egen hand. Det är ett djuplodande och gemensamt arbete där hela ledningsgruppen, styrelsen och ägarna måste involveras. Det kräver intuition och inte bara intellekt. Den måste kännas rätt i hjärtat. Många visioner håller inte måttet idag. De handlar om konkurrenskraft, aktiviteter och avkastning. Men pengar och överlevnad bygger inte en vision. En bärande vision handlar om meningen med livet. Företagets mission.

“Samla dina gyllene ögonblick och trä dem som smultron på ett strå. På dödsbädden ska man inte ligga smultronlös. Visioner måste ha smultronsmak.” Orden är hämtade från Karl-Erik Edris föredrag i Sveriges Riksdag. Ni vet, börs-VD:n som blev spärrvakt på tunnelbanan och nu är tillbaka i hetluften igen som ledningsguru. Han som skrivit boken “Den vise VD:n”. Det är en mycket klok, rolig och inspirerande man. Får ni tillfälle att lyssna på något av hans föredrag, gör det. Han uppmanar ledningsgrupper att ta på sig intuitionshattarna och citerar Martin Luther King: “I´ve been at the top of the mountain, I´ve seen the promised land”. Upp med er på berget och skåda det förlovade landet. Först då vet ni vart ni ska.

En bra vision/mission ger en stark känsla i hjärtat. En röd strategisk tråd baserad på en varm och omtänksam värdegrund. Ett rättesnöre värt att brinna för. En stark gemensam vilja att uppfylla målen. En vision som inte bara är en skrytbild. Ett företag och medarbetare med ambitioner att dra sitt strå till stacken för att världen ska bli bättre att leva i. En sådan vision väcker förtroende i världen.

Men det kräver en annan sorts ledarskap, ett öppet ledarskap som baseras på tillit och disciplin. Att alla i företaget vet vad man ska göra och håller sig till det. Man hoppar inte in i tvivelaktiga projekt som inte bärs av hjärtat. Om företagets målsättningar och affärsplaner bestäms utifrån en behjärtansvärd vision, blir medarbetarna ett enat team som arbetar tillsammans för ett gemensamt projekt. Lönen blir en bonus för ett stimulerande arbete. I en icke visionsbärande organisation är risken stor att medarbetarna ser lönen mera som ett “månatligt skadestånd”.

Det är viktigt med en besjälad ledning för att kunna utöva ett visionärt ledarskap. Ledarnas inställning smittar i hela företaget. Det borgar för att arbetet ska kännas meningsfullt i djupare mänsklig mening. Det blir inte bara en födkrok eller tillfredsställer ett statusbehov. Det talar istället till människors behov av mening, det är djupt berikande att vara delaktig i något som bidrar till att göra världen bättre.

Mest lästa
Blogg

Prenumerera på våra blogginlägg och håll dig uppdaterad!

Vi åtar oss att skydda din integritet på hemsidan