Alla jobb är viktiga jobb

“Det finns inga små roller”. säger man i teatervärlden. Och i en symfoniorkester är både fjärde- och femteviolinen avgörande för en njutbar musikupplevelse. Om du visar ledarskap i den roll som du har just nu och desto bättre du  gör ditt jobb, ju mer kommer ditt inflytande att växa. Du har alltid själv full kontroll över hur bra du gör ifrån dig i din nuvarande roll. Tappa inte fokus! Titta inte på andra, låt inte andra medarbetares förväntningar styra och dras inte med i andras missnöje. Följ ditt eget hjärta och vad ditt högre jag tror är rätt och riktigt.

En av människans viktigaste egenskaper är förmågan att välja hur vi ska reagera på den omgivning vi råkar hamna i. Lämna ditt ego hemma. Bry dig mer om att göra ett extraordinärt jobb, stötta dina arbetskamrater och visa verkligt ledarskap. Det är viktigare än att ha en tjusig titel på ett visitkort. Och du som är ledare, det är självklart att du ska hjälpa till med uppgifter som att sätta på kaffet, diska, packa produkter och slicka frimärken om det är det som framför allt behövs i stunden. Det visar snarare på ett sant entreprenörskap!

Ledarskapsgurun Robin Sharma beskriver det i boken “Ledare utan titel” med en träffande formulering: “Många människor går till  jobbet med inställningen att de ska vänta tills de får en finare titel eller ges större ansvar – för kommer de att prestera på topp och lägga manken till lite extra i allt de gör. Men det enda ställe jag känner till där man får allt det goda först och betalar sedan är restauranger. I yrkeslivet – och i livet i största allmänhet – måste du betala framgångens pris innan du får något tillbaka i gengäld. Och förresten – bara för att du ännu inte har fått några fördelar av de goda gärningar du kanske har gjort innebär det inte att du inte kommer att få dem. Det man sår får man alltid skörda. Hönan kommer alltid hem till redet. Du får alltid vad du förtjänar. Till och med den allra minsta goda gärning sätter goda krafter i rörelse”.

 

Mest lästa
Blogg

Prenumerera på våra blogginlägg och håll dig uppdaterad!

Vi åtar oss att skydda din integritet på hemsidan