Finn företagets själ

Vilken är ditt företags rätta natur? Min erfarenhet är att varje företag är ett eget levande väsen, den har en egen kropp och en egen själ. När jag lyckats pejla in företagets själ hamnar allt och alla i ett flow, där allt löser sig mer eller mindre av sig själv. I andra situationer kan hindren kännas oöverstigliga och hopplöst höga. De flesta ledare har någon gång känt att det gått troll i vissa situationer eller produktionsenheter. Men om vi stannar upp, besinnar oss, lyssnar och känner in företagets rätta natur, dess företräden och begränsningar, är plötsligt det mesta möjligt att genomföra. Om man för in företagets själ som något som har en oberoende existens, handlar det inte först och främst om frågor som kärnverksamhet eller diversifiering. Den stora frågan är om det är lämpligt och möjligt att göra det med hänsyn till företagets natur. Vad är vi? För vem finns vi? Vem är vår kund?

Det finns en stor risk att man försöker göra med företaget det man själv är lämpad att göra, och inte det som företaget behöver. Det är därför viktigt för en ledningsgrupp eller styrelse att se en klar skillnad mellan sig själv och företaget. Om ledningen tror att den är företaget, så är risken stor att företagets behov och möjligheter kommer bort i hanteringen. Det blir istället ledningens behov och möjligheter som kommer i centrum. Ledningens roll är att vara företagets tjänare. De ska försöka hjälpa företagets natur att blomma ut.

Resonemangen är hämtade från Karl-Erik Edris bok “Den vise VD:n”. Det förekommer för mycket hunddressyr av elefanter respektive elefantdressyr av hundar i näringslivet, skriver han. Lika lite som en djurtämjare kan få en elefant att göra samma konster som en hund, lika lite går det att tillämpa någon slags generella principer på ett företag. Och detta, menar han, har sin djupaste förklaring i att den rådande visionen är stympad. Ingen i ledningen har gjort det stora grundjobbet att hitta en bärande vision med en tydlig mission. Och så blir det som det blir.

Slutsatsen blir förstås: Det finns inga genvägar. Släng allt gammalt material som du tog med dig från ditt förra företag. Troligen får du liten eller ingen användning för det om du vill vara en visionär ledare. Nya tider kräver nya tankar och idéer, och därmed även nya mallar.

Mest lästa
Blogg

Prenumerera på våra blogginlägg och håll dig uppdaterad!

Vi åtar oss att skydda din integritet på hemsidan