Bli inte rädd för dina medarbetare

Jag har sett det hända alltför många gånger nu. Ledare med stora ambitioner som backar ner, eller går till attack, när de möter medarbetarnas rädslor för förändringar. Plötsligt känner de att de står handfallna inför den stora kraft som finns samlad i en medarbetargrupps missnöje. Eller motarbetargrupp? Det kan jämföras med när föräldrar upplever att de inte har kontroll över sina barn, barnen går sina egna vägar utan att ta föräldrarna på allvar. Det är lätt att blunda inför jobbiga situationer, och att hoppas att det är en övergående fas. Och utan att man riktigt förstår det, har man plötsligt tappat greppet.

I de situationerna gör sig vissa ledare till små och ynkliga offer. När ledaren på det här sättet förminskar sig själv och vädjar till gruppen,  reagerar medarbetarna respektlöst genom att antingen göra honom/henne till åtlöje eller genom att tycka synd om sin chef. Båda vägvalen leder  till anarki i verksamheten. Andra ledare förvandlas till hårdhudade och bitska barracudor. Okänsliga för andra människors behov och intressen, alltid på sin vakt. “Management by fear” har då åter fått ett ansikte. Medarbetarna paralyseras inför väntan på nästa örfil.

Vägen tillbaka till ett fungerande samarbete handlar om att lyssna, utan att döma eller att försvara sitt ego.

Gör så här: Kalla alla medarbetarna till ett stormöte. Låt dem tömma missnöjes-säcken, och då menar jag verkligen “kräka av sig”, utan att kommentera eller gå i försvar. Bara lyssna engagerat och notera. Hjälp dem genom att vänligt och ödmjukt fråga: “Finns det något mer jag behöver höra?” “Är det något mer ni vill förbättra?” När medarbetarna verkar nöjda: Förklara din ståndpunkt utifrån verksamhetens behov. Var tydlig med vad du inte kan ändra på. Men visa att du har lyssnat genom att diskutera några punkter där du kan tänka dig att vara flexibel. Var modig och tydlig med vad som gäller. Och kom ihåg: Du ansvarar inte för medarbetarnas privata och personliga situation. Ditt ansvar är verksamhetens bästa! Om företagets schema- eller lönevillkor är tillräckligt bra för att attrahera de bästa: Håll fast vid dem! Rättvisa, delaktighet och lika arbetsvillkor för samtliga medarbetare vinner deras hjärta i längden.

Mest lästa
Blogg

Prenumerera på våra blogginlägg och håll dig uppdaterad!

Vi åtar oss att skydda din integritet på hemsidan