Tillsammans

Glädje

H2H

På en TED-föreläsning som nu flitigt cirkulerar på LinkedIn uttrycks följande: “There is no more B2B or B2C. It´s H2H: Human to Human.” Kan det sägas bättre

Läs mer »
Glädje

Medkänsla lönar sig

Nu är det bevisat: Det är lönsamt att vara snäll som chef. Tidningen Chef har i en artikel från oktober i år lyft fram forskaren

Läs mer »
Ledarskap

Vinna eller komma överens

Får du ständiga impulser att försvara din ståndpunkt? Får du ett “Men…” på tungan när någon berättar eller tycker till om något? Hamnar du ofta i

Läs mer »