Skapa ledare på alla nivåer

Känns det ibland som att du drar hela organisationen efter dig i ett rep, ett enda stort tungt lass? Där vissa medarbetare dessutom har klackarna stadigt nerkörda i marken och håller emot? Då behöver du en ny strategi. För att en verksamhet ska bli framgångsrik räcker det inte med en ledare som tar hela ansvaret och drar de andra framåt. Det handlar istället om att skapa en miljö och en kultur där alla måste visa sitt ledarskap.

Alla måste ta ansvar för resultaten. Alla måste bidra positivt. Alla måste ha en genuin vilja att ge uttryck för det bästa inom sig. När samtliga medarbetare gör det, kommer organisationen inte bara att följa med i de förändrade villkoren på ett dynamiskt sätt – den kommer faktiskt att bli ledande inom sitt område. Ledarskap handlar inte om lön, status och titlar. Ledarskap handlar om att ta ansvar för helheten och ett gott resultat, att ha ett gott hjärta och vara insiktsfull, att vara omtänksam och respektfull, att bidra till en god balans och stämning i organisationen. Ledarskap handlar om lyhördhet och om att vilja.

I en visionsstyrd organisation är det inte längre en godtagbar ursäkt att påstå att man inte har någon hög position och därför inte behöver ta på sig ansvaret för organisationens resultat. Om en organisation ska nå framgång måste alla från och med nu betrakta sig som en del av ledningsgruppen. Och vilja aktivt bidra till att uppnå den gemensamma visionen och missionen.

Mest lästa
Blogg

Prenumerera på våra blogginlägg och håll dig uppdaterad!

Vi åtar oss att skydda din integritet på hemsidan