Mediterande chefer fattar bättre beslut

Har du tid avsatt i din kalender för reflektion och tankepauser? Kanske du till och med mediterar?

Ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm visar att chefer som har ett meditativt förhållningssätt till arbetet kan ta in fler och bredare perspektiv när de fattar viktiga beslut, och att det på sikt leder till att verksamheten utvecklas på ett mer hållbart sätt.

Lasse Lychnell är forskare på institutionen för företagande och ledning vid Handelshögskolan i Stockholm. Genom att under två år följa sju VD:ar och ägare av små- och medelstora företag som under flera år mediterat, har han upptäckt att deras meditativa förhållningssätt gör att de kan ta in ett bredare perspektiv när de möter utmanande situationer i arbetet.

Genom att meditera kan cheferna undvika att upprepa automatiserade handlingsmönster eller fatta förhastade beslut under under inflytande av starka känslor. Lasse Lychnell säger i artikeln: “Genom att stanna upp och betrakta sina egna tankar, känslor och förnimmelser får cheferna tillgång till mer och rikare information om situationen samtidigt som de också tydligare ser sin egen roll i sammanhanget.”

Även förändringar på lång sikt har noterats. Cheferna ägnar mer tid åt strategiskt arbete och har en större benägenhet att fokusera på grundorsaker istället för symtom i bolagen. De har även mer öppna och ärliga relationer till medarbetarna och har också en ökad vilja att bidra till det allmänna goda. Sammantaget pekar dessa förändringar mot ett mer hållbart och effektivt företagande.

Lasse Lychnell säger i artikeln: “Förhållningssättet har gett de mediterande cheferna möjlighet att integrera insikter från meditationen med det dagliga arbetet. Det har skapat den nödvändiga drivkraften att fortsätta med meditationen även då arbetstoppar tar över stora delar av arbetslivet. Jobbet blir på så vis inte meditationens fiende, utan en väg till personlig utveckling.”

Artikeln finns att läsa på www.hhs.se och studien heter “When work becomes meditation.”

Personligen rekommenderar jag varmt att som ledare ge dig själv tid till reflektion och meditation. Jag ser en stor skillnad i mitt eget ledarskap efter att jag börjat meditera och aktivt reflektera över de känslor som dyker upp i olika pressade situationer. Genom att jag blir medveten om tankar som inte hjälper vare sig mig eller mina medarbetare, slipper jag agera helt oförutsägbart och sedan ångra det. När jag kan hålla tillbaka och bemästra mina instinktiva reaktioner – som medför att jag inte ser situationen klart – blir det möjligt för mig att  istället agera medvetet och insiktsfullt.

Mitt tips är att skriva in egen tid för dig själv i din kalender. Det sägs att Thomas Bodström som justitieminister hade skrivit in EU vissa eftermiddagar i sin offentliga kalender. Det media inte visste var att det betydde: “Egna Ungar”. Då tränade han fotboll med barnen och gjorde sådant som han älskade.

Ta hand om dig själv och fyll på dina egna inre glädjebägare! För om inte du fyller på dem, vem ska annars göra det? Och när du inte är i balans, hur bra chef blir du då?

Mest lästa
Blogg

Prenumerera på våra blogginlägg och håll dig uppdaterad!

Vi åtar oss att skydda din integritet på hemsidan