Att sluta göra

Visst har vi alla en mängd att-göra-listor på våra bord. Och efter en sommar med möjligheter till reflektion säkerligen en mängd drömmar om saker vi skulle vilja göra. Utbildningar. Nya karriärsteg. Återknyta kontakten med gamla vänner som tappats bort i livet och som vi saknar. Förbättra hälsan genom att börja träna och äta bättre. Ägna mer tid åt barnen. Resa mera. Starta ett nytt företag. Men eftersom dygnet bara har 24 timmar, har du ställt dig frågan vad du då vill sluta göra?

En gammal beprövad regel inom ledningsfilosofin brukar ge tipset att göra tre listor. Den ena listan har rubriken: Det här vill jag göra. Den andra listan rubriceras: Det här vill jag fortsätta med. Den tredje listan får rubriken: Det här vill jag sluta med.

Forskaren Vilfredo Pareto skapade en empirisk princip där 20 procent av orsakerna ofta står för 80 procent av verkan. För allmänheten är  paretoprincipen allmänt mer känd som 80/20-regeln. För en ledare eller företagare kan detta alltså enklare uttryckas som att 80 procent av resultatet uppnås med 20 procent av den totala ansträngningen. I vissa fall kan det också vara så att 80 procent av din insats bara ger 20 procent av resultatet. Om det senare är fallet borde det, om det inte handlar om absoluta nysatsningar, vara här du finner en ledtråd till vad du ska sluta göra. Svårigheten är förstås att avgöra vilka de 20 respektive 80 procenten kan antas vara.

Så vad är det som tar all din energi när frågan återkommer på ditt bord. Vilka är de återkommande frågorna som aldrig verkar vilja bli lösta? Känns det rätt i magkänslan att fortsätta? Vad får dig att gå visslande till jobbet på morgnarna och vad får dig att vilja dra täcket över huvudet igen? Vad vill du fokusera på för att koncentrera dina ansträngningar så att du uppnår en maximal energi-utväxling resultatmässigt? I företaget? I livet?

Mest lästa
Blogg

Prenumerera på våra blogginlägg och håll dig uppdaterad!

Vi åtar oss att skydda din integritet på hemsidan