Glädje

Balans

Att sluta göra

Visst har vi alla en mängd att-göra-listor på våra bord. Och efter en sommar med möjligheter till reflektion säkerligen en mängd drömmar om saker vi skulle vilja göra. Utbildningar.

Läs mer »
Företagande

Lätthet visar vägen

Sådant som du själv kan och som känns lustfyllt, naturligt och enkelt för dig, uppfattas ofta som svårt och krångligt av andra. Har du kompetens eller

Läs mer »
Drivkraft

Passion och drivkraft

Vad får dig att bli engagerad på allvar? Kanske till och med heligt förbannad ibland? Vilken nyhet får dig att släppa frukostkoppen med en duns i

Läs mer »