Självvärde

Företagande

Sälja = hjälpa

Många har en bild av säljare som någon som inkräktar, och försöker kränga på alla de möter något som vi absolut inte vill ha, men har

Läs mer »
Balans

Att sätta gränser

Vi kvinnliga chefer kan ofta ha svårigheter att sätta gränser, ofta på grund av höga inre krav och ett stort kontrollbehov. Vi drabbas lätt av skuldkänslor

Läs mer »