Fogentreprenören Sverige AB

Vi är ledande inom fogningsbranchen i södra Sverige.

Information

Mångårig erfarenhet inom fogning och pcb sanering har resulterat i en hög kvalitetsutveckling för vårt företag. ​ Därför lämnar vi fem års garanti på både arbete och fogmaterial.

Dessutom lämnar vi en fullständig dokumentation på vårt utförda arbete. ​ Givetvis är vi ett auktoriserat företag inom vår bransch både när det gäller fogtätning och pcb sanering.​

En bred kapacitet tillsammans med hög kvalitet på utfört arbete, har resulterat i att 80 % är kunder som återkommer med nya projekt medans resterande är kunder med typ engångsprojekt.

Vårt verksamhetsområde idag sträcker sig över stora delar av södra Sverige och sedan vi var med och uppförde Öresundsbron har vi ständigt ett antal projekt igång på den danska sidan av sundet

"lorem ipusum lorem ipsum"- Carl Groth
Vår approach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.