Service & avtal

Vi utför endast arbete vi kan stå för

felanmälan & Service
Östra Vramsvägen 4
298 32 Tollarp

Service

Vi rekommenderar våra kunder regelbunden översyn och service på sina anläggningar. Regelbunden service förlänger livslängden på produkterna och säkerställer driften. Vi erbjuder våra kunder att teckna serviceavtal där vi utför regelbundna servicebesök. Våra tekniker gör en översyn och service enligt avtalat tidsintervall på det objekt som ingår i avtalet. Allt protokollförs och tillhandahålls kunden samt att teknikerna upplyser kunden om det finns övrigt som observerats för eventuell åtgärd.

Regelbunden översyn

Vi erbjuder service på olika produkter inom områdesskydd såsom grindar, både manuella och elstyrda, stängsel, elstaket och bommar med mera. Har du en grind som behöver ses över eller kanske ett hål i ditt stängsel? Kontakta vår serviceavdelning för mer information.

StaketLarm erbjuder också ett utbud av grind- och bomstyrningar såsom öppning via mobilapplikation eller ett system där du hanterar vilka personer som ska ha tillträde till ett område via sitt telefonnummer.

Våra tekniker har gedigen erfarenhet och kunskap om både teknik och mekanik så tveka inte att kontakta oss.

Skriv till oss

Hur kan vi hjälpa dig? Skriv så utförligt som du kan om det uppdrag du är ute efter så återkommer vi snarast.

Våra projekt

Vi är noga med detaljerna och håller en hög kvalitet i våra kundprojekt för att ni ska bli nöjda. Vi älskar vårt jobb och är stolta över de projekt vi slutför åt våra kunder.