Undergrävningsskydd

Vi hjälper dig att välja rätt områdeslarm

Staketlarm lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Platsgjuten betongbalk

Under staketet schaktas det ur för att kunna byggas en form till gjutning av balk. Balken armeras längsgående och sammangjuts med stolpfundamenten. Undergrävningsskydden anpassas efter kundens önskemål när det gäller bredd och höjd.

Prefabricerad betongbalk

Balkarna prefabgjuts med fiberbetong i stålformar och armeras med två längsgående armeringsjärn. Formen på balken medför god vattenavrinning. Vid montage sammangjuts balkarna vid stolparna.

Rostfri plåt

Ett enklare undergrävningsskydd är att montera en plåt ned i marken stående i staketlinjen under stängslet.

Våra projekt

Vi är noga med detaljerna och håller en hög kvalitet i våra kundprojekt för att ni ska bli nöjda. Vi älskar vårt jobb och är stolta över de projekt vi slutför åt våra kunder.