Grindar

Vi hjälper dig med grindar

Vi har ett komplett sortiment av grindar i olika säkerhetsnivåer för att täcka in alla våra kunders skyddsbehov. De flesta olika typer av grindar kan fås både med eller utan automatik.

Skjutgrind

Lämplig för områden där man har lite högre krav på genomkörningsrisk och där tiden för öppningscykeln inte är av största betydelse. Öppning/stängningscykeln är cirka 30-60 sekunder. Skjutgrind kan levereras upp till 16 meters längd.

Vikgrind

Lämplig till områden där man har ett högt flöde på trafik och inte vill att grinden skall stå öppen efter passage. Öppning/stängningscykel är cirka 4-8 sekunder. Vikgrindar kan levereras upp till 8 meters längd.

Slaggrind

Manuell slaggrind är lämpligt när grinden inte öppnas frekvent.

Enkelgrind

Passar för gångtrafik och där man vill kunna öppna enkelt.

Relationsgrind

Lämplig där man vill kunna räkna trafik och styra till enmanstrafik t ex ID06-byggplatser.

Våra projekt

Vi är noga med detaljerna och håller en hög kvalitet i våra kundprojekt för att ni ska bli nöjda. Vi älskar vårt jobb och är stolta över de projekt vi slutför åt våra kunder.